top of page
RentSenter_FrontImage.jpg

Rent senter

Magnat Center har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt senter. Vi tolererer ikke bruk av dopingmidler, og som medlem og kunde av Magnat Center plikter du å ta avstand fra bruk av dopingmidler. 
 

Med ikraftsettelse fra 1. juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, §24a. Bruk av, eller mistanke om bruk av dopingmidler på Magnat Center kan bli politianmeldt og dopingkontroll kan bli gjennomført på Magnat Center. Særskilt dopingliste for treningssentre finnes på www.antidoping.no. 

Bruk av dopingmidler ansees også for å utgjøre et vesentlig mislighold av medlemsavtalen og gir Magnat Center rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

 

E-LEARNING – RENT SENTER
Magnat Center anbefaler alle medlemmer og kunder å gjennomføre e-learning-programmet til Rent senter, Antidoping Norge. Gå inn på www.rentsenter.no for tilgang til e-learningprogrammet.

Bruk Magnat Center sin senterkode YX08R ved registrering av ny bruker. 

SPØRSMÅL OM RENT SENTER?

Peter Cederholm, Antidoping ansvarlig Magnat

peter.cederholdm@magnatcenter.no

bottom of page